Fabege säljer för miljarbelopp

Tidigare har Fabege sålt färdigutvecklade fastigheter i Arenastaden till Union Investment. För nio månader sen sålde Fabege Uarda 5, det så kallade Vattenfallshuset. Affären i mars uppgick till 2,257 miljoner kronor.

Köpet denna gång landar dock notan på något lägre, trots att köpeskillingen fortfarande når över miljard-gränsen. 1.184 miljoner kronor säljer nu Fabege det nya Svenska Spel-huset i Arenastaden till Union.

Fastigheten Svenska Spel-huset, som egentligen går under namnet Uarda 7, är belägen mitt i Arenastaden. För att vara exakt; Evenemangsgatan 17 och Dalvägen 22.

Fastigheten är för närvarande uthyrd till hela 95 procent med en total uthyrningsbar kontorsyta på 17.400 kvadratmeter. Svenska Spel är inte de enda stora hyresgästerna i fastigheten, utan även KPMG, Sodexo, Nordea och Handelsbanken hittas på adressen.

Affären ger ett resultat om 104 miljoner kronor före skatt, och 190 miljoner efter skatt. Detta kommer redovisas under Q4 2016.

Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege, berättar att affären är helt i linje med Fabeges långsiktiga strategi. Han beskriver att fastigheten motsvarar väl investerar marknadens efterfrågan, det vill säga den är färdig utvecklas, fullt uthyrd och med långa avtal.

Fabege kommer fortsätta förvalta och ta hand om relationerna med kunderna i fastigheten. Någon som Hansen Vikström anser positivt, och är glad över förtroendet från Union.

arenstaden

Exit mobile version