Kraftigt stigande efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter

Tack vare E-handelns höga tillväxt växer efterfrågan av lager- och logistiklokaler i stormfart. Enligt en rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills färdigställdes en halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta under 2015. I jämförelse med genomsnittet av tillbyggda kvadratmeter mellan år 2008 och 2014 som låg på 350 000 kvadratmeter är detta en markant ökning.

 

I tillägg kan även en annan intressant trend identifieras ­­– stadsnära läge. I och med konsumenterna höga krav på snabba leveranser har detta kommit att bli en avgörande faktor för att lyckas tillfredsställa kunderna. De framtida ytterligare högre kraven kommer leda till att behöver av även mindre lager i de större städerna kommer öka.

 

Överlag kommer de större städernas behov hamna i fokus. Det är där mest folk bor, befolkningstillväxten är störst, och merparten av affärer görs. Dock kan även regionstäder utvecklas på samma sätt gällande just lager- och logistiklokaler. Savills konstaterar att Mälaredalen runt Örebro samt städer längs E4 söder om Stockholm som bland andra Linköping, Jönköping och Norrköping har potential. Likaså finns det en ökad efterfrågan på lager nära järnväg.

 

Som nämnt tidigare färdigtälldes en halv miljon kvadratmeter lager- och logistiklokaer under 2015, och det lär inte sakta ner. Lika mycket yta förväntas ytterligare tillkomma under både 2016 och 2017.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.