Användarvillkor

Tack för att du besöker vår webbplats, Lediga-Kontor.se

Ansvarsbegränsning

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer.
Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.
Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat Användarvillkoren för webbplatsen.
Lediga-Kontor.se ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen m. m.

Material på webbplatsen kan vara upphovsrättsligt skyddat. Det gäller t. ex. bilder, texter m m. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Länkning till och från webbplatsen

Lediga-Kontor.se ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Om du har frågor kring webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.

-webbredaktionen.