Mätning av Kontorsytor får Ny Internationell Standard

IPMS – Ett globalt samarbetet

International Property Measurement Standard (IPMS) har skapats för att frambringa en enhetlig metod för mätning av kontorsytor. Målet är att standarden skall ersätta den mängden olika nationella standarder som just nu finns spridda över hela världen.mätning av kontorsytor

Behovet av en internationell standard på mätning av kontorsytor är stort då det lätt skapas förvirring och osäkerhet vid olika metoder av mätning. Ytangivelsen i olika länder kan skilja sig väsentligt då det i t.ex. Mellanöstern kan ingå hypotetiska golv medans det i andra delar av världen är den luftkonditionerade ytan som anges istället för golvytan.

Pensionsfonder och andra investerare har under många år fått tillämpa en riskfaktor vid investeringsbeslut för att skydda sig mot olikheter i areaangivelser med olika mätmetoder. Med IPMS blir det möjligt att skapa tydlighet och transperens mellan länder och verksamheter.

Läs mer om IPMS här

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.