Ny Ikonbyggnad i Lund

Marknadstävling för Science Village Scandinavia Lund

byggnad
Wihlborgs och Fojab Arkitekter har tillsammans vunnit marknadsanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village Scandinavia Lund.

Lunds Universitet, Lunds Stad och Region Skåna har skapat eploateringsbolaget Science Village Scandinavia AB för att utveckla området mellan MAX IV och ESS.

Marknadsavisningstävlingen utlystes i slutet av 2014 med uppgiften att urforma och skapa en tydlig gestaltning för en ikonbyggnad. Målet är satt skapa en mötesplats inklusive ett hotell för forskare, uställningar samt restaurang. I byggnaden bredvid ska det finnas kontor och laboratorium.

Efter en prekvalificering valdes Wihlborgs Fastigheter tillsammans med fyra anra arkitekter och byggherrar att delta. Sedan var det deras arbete ”Space” tillsammans med Fojab Arkitekter som utnämndes till vinnare.

Läs mer här

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.